ลูกคิดไกลบ้าน https://loak-klai-baan.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=02-10-2008&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=02-10-2008&group=5&gblog=20 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[******Coming Back Soon!!!!********]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=02-10-2008&group=5&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=02-10-2008&group=5&gblog=20 Thu, 02 Oct 2008 14:05:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=27-08-2008&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=27-08-2008&group=5&gblog=19 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[★ ★ ★ ★เชพป้ะ... ชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในอเมริกา ตอนที่ 11 ★ ★ ★ ★]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=27-08-2008&group=5&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=27-08-2008&group=5&gblog=19 Wed, 27 Aug 2008 23:33:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=24-08-2008&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=24-08-2008&group=5&gblog=18 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[★ ★ ★ ★จ้องตาหน่อยมั้ย ว่าใครจริงกว่า... ชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในอเมริกา ตอนที่ 10 ★ ★ ★ ★]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=24-08-2008&group=5&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=24-08-2008&group=5&gblog=18 Sun, 24 Aug 2008 15:52:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=23-08-2008&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=23-08-2008&group=5&gblog=17 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[★ ★ ★ ★ เกือบไปแล้ว... ชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในอเมริกา ตอนที่ 9 ★ ★ ★ ★ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=23-08-2008&group=5&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=23-08-2008&group=5&gblog=17 Sat, 23 Aug 2008 2:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=21-08-2008&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=21-08-2008&group=5&gblog=16 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[★ ★ ★ ★ เรื่องกินๆกับนักเรียนทุนเนื้อหอม... ชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในอเมริกา ตอนที่ 8 ★ ★ ★ ★]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=21-08-2008&group=5&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=21-08-2008&group=5&gblog=16 Thu, 21 Aug 2008 1:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=18-08-2008&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=18-08-2008&group=5&gblog=15 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[★ ★ อายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรรับชม>>> เรื่องเกิดขึ้นในห้องนํ้า ... ชีวิตนักเรียนทุนไทยในอเมริกา ★★ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=18-08-2008&group=5&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=18-08-2008&group=5&gblog=15 Mon, 18 Aug 2008 23:58:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=14 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[★ ★ ★ ก า ร คิ ด เ ชิ ง บ ว ก เชื่อได้จริงๆหรือ... ชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในอเมริกา ตอนที่ 6 ★ ★]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=14 Sat, 16 Aug 2008 23:32:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=13 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[★ ★ ★ ป า ฏิ ห า ร ย์ มี จ ริ ง ... ชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในอเมริกา ตอนที่ 5 ★ ★ ★]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=13 Sat, 16 Aug 2008 9:41:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=11 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[★ ★ ★ คิ ด ด้ า า า า ย ค น เ ร า... ชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ในอเมริกา ตอนที่ 4 ★ ★ ★ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=16-08-2008&group=5&gblog=11 Sat, 16 Aug 2008 2:54:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=18-08-2008&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=18-08-2008&group=6&gblog=1 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[★ ★ ★ต อ บ ค ำ ถ า ม >>>>> การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทุนรัฐบาล★ ★ ★]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=18-08-2008&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=18-08-2008&group=6&gblog=1 Mon, 18 Aug 2008 13:01:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=14-08-2008&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=14-08-2008&group=5&gblog=9 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[★ ★ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ กั บ ค น...ชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในอเมริกา ตอนที่ 3 ★ ★]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=14-08-2008&group=5&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=14-08-2008&group=5&gblog=9 Thu, 14 Aug 2008 2:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=13-08-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=13-08-2008&group=5&gblog=5 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[รั ก แ ร ก พ บ ... แ ต่ จ ะ จ บ ยั ง ไง <===> ชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในอเมริกา ตอนที่ 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=13-08-2008&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=13-08-2008&group=5&gblog=5 Wed, 13 Aug 2008 3:00:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=12-08-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=12-08-2008&group=5&gblog=4 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[ห นู ไ ม่ รู้... ชีวิตนักเรียนทุนไทยในอเมริกา ตอนที่ 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=12-08-2008&group=5&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=12-08-2008&group=5&gblog=4 Tue, 12 Aug 2008 1:36:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=11-08-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=11-08-2008&group=5&gblog=1 https://loak-klai-baan.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดฉาก...ชีวิตนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในอเมริกา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=11-08-2008&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=loak-klai-baan&month=11-08-2008&group=5&gblog=1 Mon, 11 Aug 2008 3:00:53 +0700